Advertisement

Sunday, May 13, 2012

MAMA

Malipayon ko nga ikaw ang nahimong suga sa akong kinabuhi
Ang walay makalabaw nga gugma mo nabati ko gayud
Maghinaut ko nga lugwayan pa ug daku ang imong    pangidarun
Aron matagamtaman mo ang walay pagduhaduha nga pasalamat  ko

No comments:

Post a Comment